Αρχική » Εκπαιδευτικοί Όμιλοι » Θεατρικό Εργαστήρι

Αρχείο κατηγορίας Θεατρικό Εργαστήρι

Θεατρική Παιδεία στο Σχολείο μας

Η θεατρική παιδεία στο σχολείο μας έχει πίσω της μια παράδοση 25 ετών τουλάχιστον. Την ευθύνη της θεατρικής ομάδας έχει τα τελευταία χρόνια η Νίκη Ζαρμποζάνη. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε μια θα βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Η ταξινόμηση ακολουθεί χρονολογική σειρά ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη παράσταση.

Ιούνιος 2021 https://www.youtube.com/watch?v=Dlbt0J131u4&t=391s

Δεκέμβριος 2019 https://www.youtube.com/watch?v=lPV8YsRpKs8&t=16s

Ιούνιος 2019 https://www.youtube.com/watch?v=UrkeaQavT70&t=23s

Ιούνιος 2018 https://www.youtube.com/watch?v=p0ArJsLp-cU&t=49s

Δεκέμβριος 2017 https://www.youtube.com/watch?v=A59JtBEXi6w&t=18s

Νοέμβριος 2017 https://www.youtube.com/watch?v=RbtcxiKytNo&t=270s

Οκτώβριος 2017 https://www.youtube.com/watch?v=RbtcxiKytNo

Μάιος 2017 https://www.youtube.com/watch?v=oRsTMEByI_8&t=7s

Μάιος 2017 https://www.youtube.com/watch?v=aUQ8Cy–6pM&t=10s

Δεκέμβριος 2016 https://www.youtube.com/watch?v=gTWQvDaXXgU&t=14s

Νοέμβριος 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Qa0dO57oIe0&t=14s

Μάιος 2016 https://www.youtube.com/watch?v=uUPl2R_N1Mk&t=4s

Δεκέμβριος 2015 https://www.youtube.com/watch?v=gEvB9gieurg&t=4s