Αρχική » Σχολικές Δραστηριότητες

Αρχείο κατηγορίας Σχολικές Δραστηριότητες

Σχολικές Δράσεις 2020 – 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(2020-2021)

1. Ασκήσεις αυτογνωσίας με στόχο τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και το σχεδιασμό σταδιοδρομίας (γ΄ τάξη)

(υπεύθυνη: Μ. Τερζάκη, ΠΕ02)

Υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω e-class και webex και ολοκληρώθηκε δια ζώσης στη λήξη του διδακτικού έτους.

Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύει στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών της ομάδας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σχεδιασμού σταδιοδρομίας, την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα, την άσκηση στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης, αλλά και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Λογοτεχνικό Εργαστήρι (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Μ. Μπρούλια, ΠΕ02)

Υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω e-class και webex.

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια της σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία, ώστε να γίνουν ενεργητικοί και διά βίου αναγνώστες, την ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές της ομάδας, και την επαφή με τα κύρια χαρακτηριστικά ολόκληρων λογοτεχνικών έργων (πλοκή, δομή, χαρακτήρες, ιδέες) και όχι ανθολογημένων αποσπασμάτων που στερούν τη λογοτεχνική απόλαυση. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην πολύπλευρη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.

3. Το θέατρο εργαλείο εκπαίδευσης και εξέλιξης της προσωπικότητας (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Ν. Αναστασιάδου-Ζαρμποζάνη, ΠΕ03)

Υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω webex και ολοκληρώθηκε δια ζώσης στη λήξη του διδακτικού έτους με θεατρική παράσταση.

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συγκρότηση θεατρικής ομάδας, τη διδασκαλία θεατρικών τεχνικών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την αξιοποίηση του θεάτρου ως στοιχείου πολιτισμού και εργαλείου για την εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας. Παρακολουθήστε την θεατρική μας παράσταση https://www.youtube.com/watch?v=Dlbt0J131u4&t=391s

4. Μαθητικό ραδιόφωνο-Πρώτος ήχος (γ’ τάξη)

(υπεύθυνη: Α. Ματζάκου, ΠΕ05)

Υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω e-class και webex και ολοκληρώθηκε δια ζώσης στη λήξη του διδακτικού έτους.

Συμμετοχή στο European School Radio «Κάντο να ακουστεί». Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ανάληψη  πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι να γνωρίσουν την ιστορία του ραδιοφώνου, να κατανοήσουν το τεχνολογικό υπόβαθρο που ορίζει την εξέλιξή του, να γνωρίσουν τη διαδικασία  παραγωγής ραδιοφωνικής εκπομπής και να έρθουν σε επαφή με τεχνικά μέσα και μεθόδους παραγωγής διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών. Ακούστε μια δημιουργία της ομάδας ραδιοφώνου https://drive.google.com/file/d/1f10Tf7ugrWF8Uf9Bq5C4N_PiHvQg_sd7/view?usp=sharing

Σχολικές Δράσεις 2019 – 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(2019-2020)

1. Στρατηγικές για λήψη απόφασης και σχεδιασμό σταδιοδρομίας (γ΄ τάξη)

(υπεύθυνη: Μ. Τερζάκη, ΠΕ02)

Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύει στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών της ομάδας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σχεδιασμού σταδιοδρομίας, την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα, την άσκηση στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης, αλλά και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Από τη φαντασία στο χαρτί (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Μ. Μπρούλια, ΠΕ02)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια της σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία, ώστε να γίνουν ενεργητικοί και διά βίου αναγνώστες, την ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές της ομάδας, και την επαφή με τα κύρια χαρακτηριστικά ολόκληρων λογοτεχνικών έργων (πλοκή, δομή, χαρακτήρες, ιδέες) και όχι ανθολογημένων αποσπασμάτων που στερούν τη λογοτεχνική απόλαυση. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην πολύπλευρη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.

3. Το θέατρο εργαλείο εκπαίδευσης και εξέλιξης της προσωπικότητας (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Ν. Αναστασιάδου-Ζαρμποζάνη, ΠΕ03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συγκρότηση θεατρικής ομάδας, τη διδασκαλία θεατρικών τεχνικών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την αξιοποίηση του θεάτρου ως στοιχείου πολιτισμού και εργαλείου για την εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας. Οι μαθητές της ομάδας προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα 2-3 θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρακολουθήστε την χριστουγεννιάτικα θεατρική παράσταση https://www.youtube.com/watch?v=lPV8YsRpKs8&t=16s

4.  Ένα αφήγημα για τον ηλεκτρισμό (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Α. Λουκά, ΠΕ04)

Πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών που αποσκοπεί στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών και φαινομένων, αλλά και τη διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης. Απώτερος στόχος είναι να συνδέσουν οι μαθητές τη Φυσική με ευχάριστα  βιώματα, να ενισχύσουν την ικανότητα αυτοέκφρασης τους µε πολλαπλά µέσα και να ασκήσουν την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

5. Σχεδιάζουμε και εκδίδουμε τη σχολική μας εφημερίδα (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Α. Ματζάκου, ΠΕ05)

Πολιτιστικό πρόγραμμα έκδοσης σχολικής εφημερίδας. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ανάληψη  πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι να συνθέσουν οι μαθητές τη δική τους εφημερίδα, να έρθουν σε επαφή με τη συγγραφή κειμένων, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να περιγράφουν την επικαιρότητα, να φωτογραφίσουν ό,τι τους αγγίξει και  να εκφραστούν  με βάση τις δεξιότητές τους, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα 4 φύλλα της εφημερίδας ακολουθώντας τους συνδέσμους.

1ο φύλλο 2017 https://drive.google.com/file/d/1V4eCL8Qf7qtcgz-xK3Y32d0fMtNcYYvA/view?usp=sharing

2ο φύλλο 2018 https://drive.google.com/file/d/1UUAoKsX_c6UrPHpEYTgQJjpovK3YUX0_/view?usp=sharing

3ο φύλλο 2019 https://drive.google.com/file/d/1vBkwQ6ODasJbBkaPdUULezlvDjRKXcfc/view?usp=sharing

4ο φύλλο 2020 https://drive.google.com/file/d/15QgvSNeoVo_InoPctGmzQwml9LDpPaoW/view?usp=sharing

6. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους (A΄ τάξη)

(υπεύθυνος: Κ. Πιτσούνης, ΠΕ86/03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα παραγωγής ταινίας, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα του ενδοσχολικού εκφοβισμού (bullying), που εξακολουθεί να έχει ανησυχητικές διαστάσεις. Με πρόταση των μαθητών καταγγέλλουμε  τα φαινόμενο μέσω της καταλυτικής κινηματογραφικής εικόνας. Οι συναντήσεις στην αίθουσα θα περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή στο Microsoft Movie Maker. Στην αρχή δημιουργείται το σενάριο και χωρίζεται σε επιμέρους σκηνές. Καθορίζονται οι χώροι «γυρισμάτων» και οριστικοποιείται η διανομή ρόλων. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων ακολουθεί πρόχειρο μοντάζ και αυτοαξιολόγηση πριν το έργο να λάβει οριστική μορφή. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Παρακολουθήστε την ταινία μας εδώ https://www.youtube.com/watch?v=ODDQoynVq1g&t=2s

7. Συνθέτοντας ήχους με ψηφιακές εφαρμογές: (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Α. Παπαβασιλείου, ΠΕ79)

Υλοποίηση προγράμματος με τη συνδρομή συνεργατών από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Τα παραπάνω προγράμματα διακόπηκαν κατά την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και ορισμένα συνεχίστηκαν (α, β, γ, ε), στο βαθμό που ήταν εφικτό, μέσω της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, χωρίς να ολοκληρωθούν.

Επίσης:

  • Πραγματοποιήθηκαν εικαστικές παρεμβάσεις στο προαύλιο του σχολείου από μαθητές όλων των τάξεων στο πλαίσιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών
  • Πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων μαθητών όλων των τάξεων στο μάθημα της Τεχνολογίας
  • Διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία το Πείραμα του Ερατοσθένη στο προαύλειο του σχολείου
  • Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ημέρας Ποίησης

Σχολικές Δράσεις 2018 – 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(2018-2019)

1. Στρατηγικές για λήψη απόφασης και σχεδιασμό σταδιοδρομίας (γ΄ τάξη)

(υπεύθυνη: Μ. Τερζάκη, ΠΕ02)

Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύει στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών της ομάδας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σχεδιασμού σταδιοδρομίας, την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα, την άσκηση στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης, αλλά και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Το ταξίδι μιας ιστορίας (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Μ. Μπρούλια, ΠΕ02)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια της σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία, ώστε να γίνουν ενεργητικοί και διά βίου αναγνώστες, την ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές της ομάδας, και την επαφή με τα κύρια χαρακτηριστικά ολόκληρων λογοτεχνικών έργων (πλοκή, δομή, χαρακτήρες, ιδέες) και όχι ανθολογημένων αποσπασμάτων που στερούν τη λογοτεχνική απόλαυση. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην πολύπλευρη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.

3. Το θέατρο εργαλείο εκπαίδευσης και εξέλιξης της προσωπικότητας (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Ν. Αναστασιάδου-Ζαρμποζάνη, ΠΕ03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συγκρότηση θεατρικής ομάδας, τη διδασκαλία θεατρικών τεχνικών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την αξιοποίηση του θεάτρου ως στοιχείου πολιτισμού και εργαλείου για την εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας. Οι μαθητές της ομάδας προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα 2-3 θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρακολουθήστε την θεατρική μας παράσταση ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=UrkeaQavT70&t=18s

4. Ένα ταξίδι με τις φυσικές επιστήμες (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Α. Λουκά, ΠΕ04)

Πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση των προσωπικοτήτων επιστημόνων που συνέβαλλαν στην εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών, καθώς και του κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού πλαισίου που τους περιέβαλλε, την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών που αποσκοπεί στην κατανόηση  επιστημονικών εννοιών και φαινομένων, αλλά και τη διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης. Απώτερος στόχος είναι να συνδέσουν οι μαθητές τη Φυσική με ευχάριστα  βιώματα, να ενισχύσουν την ικανότητα αυτοέκφρασης τους µε πολλαπλά µέσα και να ασκήσουν την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

5. Σχεδιάζουμε και εκδίδουμε τη σχολική μας εφημερίδα (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνες: Α. Ματζάκου, ΠΕ05, Β. Παύλου, ΠΕ07)

Πολιτιστικό πρόγραμμα έκδοσης σχολικής εφημερίδας. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ανάληψη  πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι να συνθέσουν οι μαθητές τη δική τους εφημερίδα, να έρθουν σε επαφή με τη συγγραφή κειμένων, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να περιγράφουν την επικαιρότητα, να φωτογραφίσουν ό,τι τους αγγίξει και  να εκφραστούν  με βάση τις δεξιότητές τους, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

6. Σχεδιασμός και παραγωγή ταινίας για τον σχολικό εκφοβισμό (α΄τάξη)

(υπεύθυνος: Κ. Πιτσούνης, ΠΕ86/03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα παραγωγής ταινίας, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για το πρόβλημα του ενδοσχολικού εκφοβισμού (bullying), που εξακολουθεί να έχει ανησυχητικές διαστάσεις. Με πρόταση των μαθητών καταγγέλλουμε  τα φαινόμενο μέσω της καταλυτικής κινηματογραφικής εικόνας. Οι συναντήσεις στην αίθουσα θα περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή στο Microsoft Movie Maker. Στην αρχή δημιουργείται το σενάριο και χωρίζεται σε επιμέρους σκηνές. Καθορίζονται οι χώροι «γυρισμάτων» και οριστικοποιείται η διανομή ρόλων. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων ακολουθεί πρόχειρο μοντάζ και αυτοαξιολόγηση πριν το έργο να λάβει οριστική μορφή. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Παρακολουθήστε την ταινία μας στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=ODDQoynVq1g&t=2s

7. Δε γίνεται χωρίς τους άλλους. Ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνες: Μ. Δαμανάκη, ΠΕ78, Θ. Λειβαδίτη, ΠΕ02)

Πρόγραμμα αγωγής υγείας, που αποσκοπεί  στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διακρίσεις, το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας.  Πραγματεύεται την ετερότητα στις διάφορες μορφές της, θέματα που αφορούν τις διακρίσεις, την ανισότητα, τις ανθρώπινες αξίες, τις κοινωνικές συνέπειες της μη αποδοχής του διαφορετικού και των διώξεων και αποσκοπεί στην επίλυση διαφορών μέσα από το διάλογο. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Σχολικές Δράσεις 2017 – 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(2017-2018)

1. Στρατηγικές για λήψη απόφασης και σχεδιασμό σταδιοδρομίας (γ΄ τάξη)

(υπεύθυνη: Μ. Τερζάκη, ΠΕ02)

Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύει στην ανίχνευση των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών της ομάδας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σχεδιασμού σταδιοδρομίας, την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα, την άσκηση στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής απόφασης, αλλά και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Με παρέα ένα βιβλίο κι ένα μολύβι (β΄ τάξη)

Εφηβικές συζητήσεις (β΄ τάξη)

(υπεύθυνες: Μ. Μπρούλια, Α. Χρόνη, ΠΕ02)

Προγράμματα πολιτιστικά και αγωγής υγείας που στοχεύουν στην καλλιέργεια της σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία, ώστε να γίνουν ενεργητικοί και διά βίου αναγνώστες, την ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία και ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στους μαθητές της ομάδας, και την επαφή με τα κύρια χαρακτηριστικά ολόκληρων λογοτεχνικών έργων (πλοκή, δομή, χαρακτήρες, ιδέες) και όχι ανθολογημένων αποσπασμάτων που στερούν τη λογοτεχνική απόλαυση. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων, αλλά και στη πολύπλευρη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.

3. Το θέατρο εργαλείο εκπαίδευσης και εξέλιξης της προσωπικότητας (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Ν. Αναστασιάδου-Ζαρμποζάνη, ΠΕ03)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στη συγκρότηση θεατρικής ομάδας, τη διδασκαλία θεατρικών τεχνικών μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την αξιοποίηση του θεάτρου ως στοιχείου πολιτισμού και εργαλείου για την εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας. Οι μαθητές της ομάδας προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα 2-3 θεατρικές παραστάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρακολουθήστε την κεντρική θεατρική μας παράσταση ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=p0ArJsLp-cU&t=15s και την αντίστοιχη χριστουγεννιάτικη στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=A59JtBEXi6w.

4. Φλερτάροντας με τις φυσικές επιστήμες (γ΄ τάξη)

(υπεύθυνη: Α. Λουκά, ΠΕ04)

Πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση των προσωπικοτήτων επιστημόνων που συνέβαλλαν στην εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών, καθώς και του κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού πλαισίου που τους περιέβαλλε, την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών που αποσκοπεί στην κατανόηση  επιστημονικών εννοιών και φαινομένων, αλλά και τη διεπιστημονική διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης. Απώτερος στόχος είναι να συνδέσουν οι μαθητές τη Φυσική με ευχάριστα  βιώματα, να ενισχύσουν την ικανότητα αυτοέκφρασης τους µε πολλαπλά µέσα και να ασκήσουν την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

5. Σχεδιάζουμε και εκδίδουμε τη σχολική μας εφημερίδα (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Α. Ματζάκου, ΠΕ05)

Πολιτιστικό πρόγραμμα έκδοσης σχολικής εφημερίδας. Οι γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του είναι η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών σε επίπεδο ομάδας, η ανάληψη  πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση των μαθητών να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι να συνθέσουν οι μαθητές τη δική τους εφημερίδα, να έρθουν σε επαφή με τη συγγραφή κειμένων, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να περιγράφουν την επικαιρότητα, να φωτογραφίσουν ό,τι τους αγγίξει και  να εκφραστούν  με βάση τις δεξιότητές τους, αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

6. Διαδρομές στον πολιτισμό της Ίμβρου – Αμ εγώ δα κι αν αγαπώ την Ίμβρο (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνη: Β. Παύλου, ΠΕ07)

Πολιτιστικό πρόγραμμα που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές ως προς την ομογένεια, να τους ασκήσει στην ιστορική προσέγγιση και εξερεύνηση, τη σύνθεση εργασιών που αφορούν την Ιμβρο και την παράδοσή της, μέσω της αξιοποίησης συνεργατικών μεθόδων εκπαίδευσης και δημιουργικού διαλόγου. Μέσω της αδελφοποίησης σχολείων προβλέπεται η συνεργασία με άλλα σχολεία στην περιφέρεια αττικής και με το ελληνικό σχολείο της Ιμβρου. https://drive.google.com/file/d/1F8hUvmsHyMbTK4tu40DnvMic4tsWI0r6/view?usp=sharing

7. Αρωματικά φυτά στην αυλή μας (όλες οι τάξεις)

Η αισθητική και συναισθηματική αξία της φύσης (όλες οι τάξεις)

(υπεύθυνες: Ε. Παρζάλη, ΠΕ11, Κ. Καρακώστα, ΠΕ06)

Προγράμματα αγωγής υγείας που έχουν στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση, να αναγνωρίσουν την αισθητική και συναισθηματική αξία της,  να συνειδητοποιήσουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαχείριση του περιβάλλοντος, και να  γνωρίσουν τις ευεργετικές και φαρμακευτικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών και τη χρήση τους στη διατροφή μας.  Απώτερος παιδαγωγικός στόχος είναι να καλλιεργηθούν οι δημιουργικές δεξιότητες των μαθητών της ομάδας, να αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας και να συνδεθεί το σχολείο με τη φυσική ζωή.