Αρχική » Χρήσιμα Έντυπα

Αρχείο κατηγορίας Χρήσιμα Έντυπα

Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα για Εγγραφή

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε – συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για εγγραφή/ανανέωση εγγραφής. Στο μενού της εφαρμογής υπάρχει δυνατότητα λήψης και εκτύπωσης. https://docs.google.com/document/d/1CqnzHHnv93zDkQ1yiSirSPUCjRkwH7Gd/edit?usp=sharing&ouid=102174227205636711764&rtpof=true&sd=true

Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας και Επικοινωνίας

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε/συμπληρώσετε την δήλωση κηδεμόνα για εγγραφή/ανανέωση εγγραφής και στοιχεία επικοινωνίας.. Στο μενού της εφαρμογής αναζητήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή για εκτύπωση η από την επιλογή του μενού αρχείο επιλέξτε Λήψη. https://docs.google.com/document/d/1YD09dYJv5fSMtPUlhcNnZKzR5hDPCEFC/edit?usp=sharing&ouid=102174227205636711764&rtpof=true&sd=true

Υπεύθυνη Δήλωση

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση Ν1599 σε εκτυπώσιμη μορφή κειμένου. https://docs.google.com/document/d/1ZnePHxFbGlAIFR8PWrUGkpnxhkuUa_1j/edit?usp=sharing&ouid=102174227205636711764&rtpof=true&sd=true

Αίτηση Γονέων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα αίτησης προς το σχολείο. https://docs.google.com/document/d/1_CqhNPcSLcyJhSTStG9lSJverSR0E_Lj/edit?usp=sharing&ouid=102174227205636711764&rtpof=true&sd=true